Cine suntem?

 • S.C. INDYGO EXPRESS S.R.L.
 • Sediul: Cluj-Napoca, str. Piezișă nr. 10-12, jud. Cluj
 • Cod de identificare fiscală: RO 21381471
 • Nr. reg. com: J12/1318/2007
 • Mobil: 0740.910.688
 • Email: office@indigorestaurant.ro

Care sunt datele cu caracter personal?

Orice informație prin care o persoană fizică devine identificabilă, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, unul sau mai multe elemente specifice identității sale fizice, fiziologice, generice, psihice, economice, culturale, medicale, sociale etc.

Datele cu caracter pe care le prelucrăm online sunt

 • nume și prenume
 • număr de telefon
 • email
 • identificatori online, cum sunt IP și cookies, conform politicii de utilizare a acestora, disponibilă
  în site.

Ce se înțelege prin Prelucrarea datelor cu caracter personal?

Conform Regulamentului, prin prelucrare se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere (inclusiv către terți), diseminare sau punere la dispoziție în orice alt mod, alăturarea /alinierea ori combinarea, blocarea / restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Către cine dezvăluim datele dale cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal sunt utilizate pe teritoriul României și vor putea fi transmise către

 • autoritățile fiscale, conform obligațiilor legale
 • furnizorului de servicii de emailing – The Rocket Science Group LLC USA (care a aderat la Privacy Shield). Acest furnizor este deținătorul platformei Mailchimp.com.

Care este temeiul legal al prelucrării datelor dvs. cu caracter personal?

 • Datele dvs. cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul paginii de Rezervare evenimente ori a paginii de Contact din site-ul indigorestaurant.ro vor fi prelucrate în vederea demarării formalităților de contractare a serviciilor cu dvs., temeiul legal fiind art. 6 alin (1) lit b) din Regulamentul UE 2016/679, respectiv „prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract”;
 • identificatorii online, precum IP vor fi utilizați în vederea asigurării securității siteului nostru, identificarea posibilelor tentative de frauda ori a atacurilor informatice asupra siteului indigorestaurant.ro. Temeiul legal al acestei prelucrări îl reprezintă art. 6, alin 1), lit f), respectiv interesul nostru legitim. Interesul nostru legitim nu prevalează drepturilor și liberaților fundamentale ale persoanelor vizate.
 • Fișierele de tip cookie vor fi utilizate conform politicii de utilizare a cookie-urilor, disponibila în site.

Cât timp vom păstra datele dvs. cu caracter personal

Datele vor fi păstrate pe perioada minimă prevăzută de lege, urmând ca apoi să fie șterse.

Care sunt drepturile tale?

Persoanele fizice ale căror date personale sunt prelucrate de către noi au următoarele drepturi:

 • dreptul de a fi informate cu privire la identitatea operatorului, în ce scop se prelucrează datele, cui le-ar putea dezvălui, obligația furnizării datelor;
 • dreptul de acces la date (furnizarea datelor de către operator la cererea persoanei fizice este gratuită);
 • dreptul de intervenție (persoana vizată poate cere rectificarea, actualizarea, ștergerea sau anonimizarea datelor personale);
 • dreptul de opoziție (puteți cere operatorului să nu vă prelucreze datele în scop de marketing);
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii automate individuale (de exemplu profilarea clientului);
 • dreptul de a face plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP, www.dataprotection.ro);
 • dreptul de a se adresa justiției.

Dacă dorești ca datele tale cu caracter personal să nu mai fie prelucrate, te rugăm să ne trimiți un email la office@indigorestaurant.ro, ori o cerere datată și semnată la adresa noastră din Cluj-Napoca, str. Piezișă nr. 10-12, jud. Cluj.